บาคาร่าออนไลน์ ไปรษณีย์ไทย เผย คนส่งพัสดุเพิ่มขึ้นกว่า 60% – ยืนยันทำเต็มที่ส่งให้เร็วที่สุด

บาคาร่าออนไลน์ ไปรษณีย์ไทย เผย คนส่งพัสดุเพิ่มขึ้นกว่า 60% – ยืนยันทำเต็มที่ส่งให้เร็วที่สุด

ปรษณีย์ไทย อัพเดตล่าสุด มีคนส่งพัสดุเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น บาคาร่าออนไลน์ วันละกว่า 60% – ยืนยันพร้อมรองรับการใช้บริการ และส่งของทุกชิ้นถึงมือผู้รับอย่างเร็วที่สุด วันที่ 12 เมษายน 2563 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เผยปริมาณพัสดุเข้าสู่ระบบในช่วงที่คนไทยให้ความร่วมมืออยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มขึ้นวันละกว่า 60% จากปริมาณงานปกติ ซึ่ง ปณ. พร้อมรองรับการใช้บริการ และจะส่งสิ่งของทุกชิ้นถึงมือผู้ใช้บริการทุกคนโดยเร็วที่สุด

โดย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

กล่าวว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้คนไทยต้องหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน รวมถึงร้านค้าที่มีหน้าร้านจำเป็นต้องปิดชั่วคราว ส่งผลให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นด้วยความรวดเร็ว”

“จากสถานการณ์นี้ทำให้มีสิ่งของฝากส่งเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์และศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งต้องปรับการทำงานให้รองรับกับมาตรการดังกล่าว”

“ทำให้อาจกระทบการนำจ่ายสิ่งของบางส่วน”

“แต่ไปรษณีย์ไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีแผนรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงนี้ โดยมีการระดมเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ มาช่วยปฏิบัติงานคัดแยกส่งต่อสิ่งของ ควบคู่กับการใช้เครื่องจักรคัดแยกอย่างเต็มเวลา จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับการลำเลียงและส่งต่อ”

“จัดรถขนส่งเที่ยวเสริมเพื่อเพิ่มความถี่ในการขนส่ง รวมทั้งให้บบุรุษไปรษณีย์ปฏิบัติงานล่วงเวลา และเสริมรถยนต์นำจ่ายสิ่งของขนาดใหญ่ เพื่อให้สิ่งของทุกชิ้นถึงผู้รับปลายทางโดยเร็วที่สุด”

เมื่อวานนี้ (11 เมษายน) ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ.2563

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๑ วรรคสี่ มาตรา ๕๒ และ มาตรา ๕๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้การขอรับ ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

12 เม.ย. อัพเดตสถานการณ์โควิด-19 จ.ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 176

สสจ. ภูเก็ต รายงาน พบผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต เพิ่ม 4 ราย โดย 1 รายเป็นนักศึกษาหญิงอายุเพียง 20 ปีเท่านั้น แถมยังไม่แสดงอาการป่วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต อัพเดตสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ต พบผู้ป่วยใหม่ 4 ราย ประกอบไปด้วย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย และจากการตรวจเชิงรุกอีก 2 ราย

ขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 176 ราย เป็นผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 61 ราย จำหน่าย 1 ราย (จำหน่าย เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 114 ราย ในจำนวนนี้อาการรุนแรง 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 176 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ส่วนผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 2,264 ราย (รายใหม่ 97 ราย) ยังคงรักษาพยาบาล 179 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 65 ราย กลับบ้านแล้ว 2,085 ราย

รายละเอียดสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2 ราย (ลำดับที่ 1–2) และ ผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุก จำนวน 2 ราย (ลำดับที่ 3–4)

รายที่ 173 ผู้หญิงไทย อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา เรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันที่กรุงเทพมหานคร อาศัยในพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี อ. ถลาง ไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 3 คน

รายที่ 174 ผู้ชายไทย อายุ 68 ปี อาชีพ เจ้าของธุรกิจอลูมิเนียมที่บางเทา เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 94 พักอาศัยที่บางเทา ต.เชิงทะเล โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 23 คน

รายที่ 175 ผู้หญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพ พนักงานสถานบันเทิงในป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 164 อาศัย ในพื้นที่นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 4 เมษายน 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 15 คน

รายที่ 176 ผู้ชายไทย อายุ 55 ปี อาชีพ ขับรถรับจ้าง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและอาศัยบ้านเดียวกับกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 123 พักอาศัยที่ ต.วิชิต อ.เมือง โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 3 คน บาคาร่าออนไลน์